Εμφιαλώνουμε καθημερινά σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 3000 τμ , στην βιομηχανική περιοχή νέας Ιωνίας στην Θεσσαλονίκη

Χρησιμοποιούμε τις πιο σύγχρονες μεθόδους και μηχανήματα , σε ασηπτικό περιβάλλον με δυνατότητα 300,000 φιάλες τον μήνα